RREL_logotyp_S
MER ÄN EN ELFIRMA

Vi på RR El är riktigt bra på det mesta inom el, men det vi är allra bäst på är att leverera till 100%. Med mycket nöjda kunder som resultat!

Patricia, entreprenadselektriker
Service & kompetens är A och O hos RR EL

KORTA FAKTA OM RR EL
 

En certifierad elfirma, som är ansluten till Elektriska Installatörsorganisationen. Sedan starten 2015 har RR El expanderat och idag är vi 14 elektriker.

I mars 2020 flyttade vi till nya lokaler på Muskötgatan 23 i Helsingborg, vilket ger oss ett bra läge till olika uppdrag i Skåne.

RR El utför all typ av elinstallationer, både till privatpersoner och företag. Förutom el, kan vi hjälpa våra kunder med installation av brandlarm, solceller, billaddare, fiber och data.

Vår styrka ligger i att bygga upp långvariga kundrelationer som ger våra kunder en tygghet och god service.

Du kan
läsa mer om våra kunduppdrag under "Referenser" och under "Om oss" hittar du information om både våra samarbetspartners och företagskunder.

KOMPETENS & CERTIFIKAT

RR El tar säkerhet på största allvar och därför är det viktigt för oss att all personal har rätt kompetens samt att alla våra arbeten utförs enligt gällande praxis.   

Vi är medlemmar i Elektriska Installatörsorganisationen och utbildar vår personal kontinuerligt.

Vår personal har erhållit certifikaten "Rexel Licensed Installer" från Rexel - företaget som erbjuder energieffektiva lösningar inom solenergi, laddsystem för elbilar och energibesparande belysning.